Selecteer een pagina

Artikel 9.47 Wijziging Woningwet

In artikel 12b, tweede lid, van de Woningwet wordt «artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid» en wordt «artikel 10, tweede lid, van die wet» vervangen door: artikel 5.1, tweede en vijfde lid, van die wet.

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.47 Wijziging Woningwet

In artikel 12b, tweede lid, van de Woningwet wordt «artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid.» en wordt «artikel 10, tweede lid, van die wet» vervangen door: artikel 5.1, tweede en vierde lid, van die wet.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 15 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)

In artikel 9.47 wordt «artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid.» vervangen door: artikel 5.1, eerste lid, van de Wet open overheid.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 4 (4eNvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27) – artikelsgewijze toelichting

Tekstuele verbeteringen (overige onderdelen) Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele typefouten te verbeteren.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 6 (4eNvW)