Selecteer een pagina

Artikel 9.39 Wijziging Wet op het financieel toezicht

In artikel 1:42, zevende lid, van de Wet op het financieel toezicht wordt “Wet openbaarheid van bestuur” vervangen door: Wet open overheid.

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.39 Wijziging Wet op het financieel toezicht

In artikel 142, zevende lid, van de Wet op het financieel toezicht wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 13 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27)

In artikel 9.39 wordt «artikel 142, zevende lid» vervangen door: artikel 1:42, zevende lid.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 4 (4eNvW)

4e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 27) – artikelsgewijze toelichting

Tekstuele verbeteringen (overige onderdelen) Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele typefouten te verbeteren.

Kamerstukken II 2015/16, 33 328, nr. 27, p. 6 (4eNvW)