Selecteer een pagina

Artikel 9.24 Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

In artikel 2, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt “Wet openbaarheid van bestuur” vervangen door: Wet open overheid.

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.24 Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

In artikel 2, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen wordt «Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: Wet open overheid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 11 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14)

In artikel 9.24 wordt «artikel 2, tweede lid» vervangen door: artikel 2, eerste lid.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 8 (2eNvW)

2e nota van wijziging Woo (33 328, nr. 14) – artikelsgewijze toelichting

De artikelen 9.24 en 9.53

In deze bepalingen wordt een foutieve verwijzing gecorrigeerd. In artikel 9.53 is tevens verwerkt dat de Jeugdwet inmiddels tot wet is verheven en in het Staatsblad is geplaatst.

Kamerstukken II 2014/15, 33 328, nr. 14, p. 19 (2eNvW)