Selecteer een pagina

Artikel 9.23 Wijziging Gezondheidswet

In artikel 23 van de Gezondheidswet wordt “artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur” vervangen door: artikel 3.3, tweede lid, onderdeel e, van de Wet open overheid.

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13)

Artikel 9.23 Wijziging Gezondheidswet

In artikel 23 van de Gezondheidswet wordt «artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 3.3, tweede lid, onderdeel e, van de Wet open overheid.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 11 (NvW)

Nota van wijziging Woo (33 328, nr. 13) – artikelsgewijze toelichting

In de aan hoofdstuk 9 toegevoegde wijzigingen zijn in andere wetten de verwijzingen naar de Wet openbaarheid van bestuur vervangen door verwijzingen naar de Wet open overheid. Bij deze wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 13, p. 23 (NvW)