Selecteer een pagina

Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Wetsvoorstel Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 8)

Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur wordt ingetrokken.

Kamerstukken II 2013/14, 33 228, nr. 8, p. 19 (VvW n.a.v. advies RvS)

Memorie van toelichting Woo n.a.v. advies RvS (33 328, nr. 9) – artikelsgewijze toelichting

Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur

Aangezien het onderhavige voorstel van wet de huidige Wet openbaarheid van bestuur zal vervangen, wordt deze wet ingetrokken.

Kamerstukken 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 95 (MvT n.a.v. advies RvS)